Anfon Y Nico


Nico annwyl ei di drostai
    Ar neges bach i Gymru ln ?
Ei di o wlad y clwy' a'r clefyd
    I ardaloedd hedd a chn ?
Ydi mae'r hen Strwma'n odaeth
    Dan y lleuad ganol nos,
Ond anghofiat tithau'r cwbwl
    'Daet ti'n gweld y Fenai dlos.

Sut yr wt-ti'n yn mynd i 'nabod
    Cymru, pan gyrhaeddi 'ngwlad ?
Hed nes doi i wlad o frynia
    Sydd ar mr yn cuddio'u trad ;
Lle mae'r haf yn aros hira,
    Lle mae'r awal iach mor ffri,
Lle mae'r mr ar nefoedd lasa,
    Gwlad y galon dyna hi.

Chwilia Gymru am yr ardal
    Lle mae'r gog gynhara'i thn
Os cei di yno groeso calon,
    Paid ag ofni - dyna Fn:
Hd i'r gogladd dros Frynsiencyn,
    Paid ag oedi wrth y Tŵr
A phan weli di Lyn Traffwll,
    Gna dy nyth yng ngardd Glan Dŵr.

Gardd o floda ydi honno,
    Gardd o floda teca'r byd,
Ond mi weli yno rywun
    Sy'n glysach na'r rhosynna i gyd.
Cn fy ngofid, cn i Megan,
    Cn dy ora iddi hi;
Cn nes teimla hitha'r hirath
    Sydd yn llosgi 'nghalon i.

Dywad wrth fy nghefnder hefyd
    Y rhown i'r byd am hanner awr
O bysgota yn y Traffwll,
    Draw o sŵn y gynna' mawr :
Dywed wrtho 'mod i'n cofio
    Rhwyfo'r llyn a'r sr uwchben ;
Megan efo mi, a fonta
    Efo'r ferch o'r Allwadd Wen.

Wedi 'nabod Wil a Megan,
    Dei di byth i ffwr', dwi'n siŵr ;
Pwy ddoi'n l i Facedonia
    Wedi gwelad gardd Glan Dŵr ?

Cynan

 

 

Ar y Mor

 

Mae y don yn dawel, dawel.

Ni does cwmwl ar y gorwel,

Ninnaun gadael Cymru lonydd,

Am ardaloedd newydd, newydd.

Seren Loyw, drwy y nos,

Oth diriondeb gwena arnom;

Gwena hefyd, seren dlos,

Ar y bryniau a adawsom.

 

Dyma ni ymhell o Gymru,

Ac maee don yn arw on deutu

Mae y don yn chwyddo, chwyddo,

Mae y storm yn ocheneidio.

Seren loyw, mae yn nos,

Pam nad wyt yn gwenu arnom?

Doed a ddelo, seren dlos,

Cofiar bryniau a adawsom.

 

Gymru annwyl, croeso eto!

Dyma nin dod nol o grwydro,

Mae y mr yn murmur canu,

Ac maer dydd yn dechrau glasu.

Seren loyw, cilliar nos,

Cilia dithau bryd y mynnot:

Ar y mor hoff wyt, seren dlos,

Hawdd yw nabot Cymru hebot.

 

Elfed

 

 

Ystrad Fflur

 

Mae dail y coed yn Ystrad Fflur

Yn murmur yn yr awel,

A deuddeng Abad yn y gro

Yn huno ynan dawel.

 

Ac yno,dan yr ywen brudd

Mae Dafydd ber ei gywydd

A llawer penaeth llym ei gledd

Yn angor bedd tragywydd.

 

Er bod yr haf pan ddel ei oed,

Yn deffro coed i ddeilio,

Ni ddeffry dyn, a gwaith ei llaw

Syn distaw ymddadfeilio.

 

Ond er mae angof angau prudd

Ar adfail ffydd a welaf,

Pan rodiwyf ddaear Ystrad Fflur

Om dolur ymdawelaf.

 

T Gwynne Jones.

 

 

Gadewais fy Mhraidd

 

Gadewais fy mhraidd ar y mynydd,

A chefnais ar drymiau fy ngwlad,

Breuddwydiais am fyd o llawenydd

Ty allan am furiau fy nhad.

 

 

Yn ol ir mynyddoedd dychwelais,

Ond dysgais am dagrau yn lli,

Os bywyd y milwr arweiniais,

Maer cymoedd ywr cartref i mi.

 

Ceiriog

 

Arthur yn Cyfodi.

 

Yng nghyfrin ogor tylwyth teg,

Wrth odre dan Elidir,

Yng nghanol ei farchogion dewr,

Gorffwysar Brenin Arthur:

Ac addo wnaeth wrth ador byd i wella oi archollion,

Y deuain l os byddai plant

Ein gwlad iw wlad yn ffyddlon.

 

Ar ol canrifoedd chwerwon maith,

O riddfan a galaru,

Mae dwyrain dengys doriad gwawr,

Os curiad hanes Cymru.

Mae arfau dur ar hyd y wlad,

Yn peri trwst a chyffro,

Ond naddu meini temlau dysg,

Mae Arthur wedi deffro.

 

Llawn och a galar fu ein gwlad,

Er pan y clwyfwyd Arthur,

A than ddirnodiau gorthrwm du

Bu llawer Cymron ferthyr;

Ond meddodd gormes lem a grym,

Gelynion ein difodi:

Mae Cymrun bod ar iaith yn byw,

Ac Arthur yn cyfodi.

 

R.Silyn Roberts.